Diætist – Kostvejleder – Forsker

Dankost kan til Diætister, Kostvejledere og Forskere tilbyde programmet Dankost Pro, samt diverse konsulent ydelser f.eks. sparring, databaseopbygning m.m.

Dankost Pro gør det muligt for dig som Diætist, Kostvejleder eller Forsker at:

  • Beregne på alle næringsværdier fra Fødevaredatabanken.
  • Næringsberegne et produkt, et måltid og en dagskost.
  • Udarbejde person specifik næringsberegning.
  • Udveksle data med f.eks. Excel og andre statistikprogrammer.
  • Definere og beregne efter egne normer.

Dankost Pro er modulopbygget og findes som standardsystem eller individuelt sammensat. Læs mere om Dankost Pro Generelt her

Til Diætister, Kostvejledere og Forskere anbefaler vi som minimum Dankost Pro standardsystem sammensat af modulerne Basis og Ernæring.

I Basismodulet oprettes kunde- og leverandørkartotek, samt alle råvare oplysninger herunder pris, næringsindhold og deklaration. Dankost Pro leveres med råvare oplysningerne fra den nyeste Fødevaredatabank fra DTU Fødevareinstituttet. i modulet oprettes også alle opskrifter.

I Ernæringsmodulet oprettes måltider og dagskoster. Det er muligt at aflæse næringsberegnings resultater for et måltid, en dagskost og for de enkelte ingredienser. Resultaterne kan overføres til f.eks. Excel til videre forarbejdning.

Dankost Pro kan med fordel udvides med andre moduler f.eks. Aktivitetsmodul, hvor der for enkelt personer kan oprettes dagbog til registrering af dagligt fødevareindtag og fysiske aktiviteter, samt til oprettelse af diætvejledning. Læs mere om Øvrige moduler her

 

Referencer

Hjerteforeningen

Diætistklinikken

Institut for Human Ernæring

Se flere Referencer her

Serviceydelser til Diætister, Kostvejledere og Forskere

Undervisning: Dankost tilbyder undervisning i brugen af Dankost Pro både individuelt og i hold. Undervisning kan forløbe over 1 eller flere dage og kan foregå hos jer eller her hos os. Kursusprogram tilrettelægges individuelt alt efter behov og fokuspunkter.

Sparring: Dankost’s konsulenter har stor erfaring med opbygning af databaser, forskningsprojekter, kostregistrering m.m., og kan tilbyde sparring i forbindelse med opgavehåndteringen af dette.

Serviceabonnement: Ved køb af Dankost Pro er det muligt at tegne serviceabonnement for 1 år af gangen. Dette giver en masse fordele f.eks. gratis Hotline service alle hverdage kl. 8.00-15.00, nyhedsbreve og opdateringsmuligheder. Derudover kan serviceabonnenter købe ekstra moduler, konsulentbistand, undervisning osv. med store rabatter.

Er du interesseret i at høre mere om vores service ydelser eller få et tilbud er du velkommen til at kontakte os.