Undervisningssektoren

Dankost tilbyder til Uddannelsesinstitutioner programmet Dankost Pro, samt diverse konsulent ydelser bl.a. undervisning, opbygning af database m.m.

Dankost Pro gør det bl.a. muligt for dig som Uddannelsesinstitution at undervise studerende i at:

  • Næringsberegne på opskrifter
  • Næringsberegne på måltider.
  • Prissætte og -beregne et måltid.

Dankost Pro er modulopbygget og findes som standardsystem eller individuelt sammensat. Læs mere om Dankost Pro Generelt her

Til undervisningsbrug anbefaler vi Dankost Pro Skolepakke sammensat af modulerne Basis, Ernæring og Kalkulation.

I Basismodulet oprettes kunde- og leverandørkartotek, samt alle råvare oplysninger herunder pris, næringsindhold og deklaration. Dankost Pro leveres med råvareoplysningerne fra den nyeste Fødevaredatabank fra DTU Fødevareinstituttet.

I Ernæringsmodulet foretages næringsberegninger på f.eks. måltider, dagskost, specialkost såsom diæter m.m.

I Kalkulationsmodulet oprettes opskrifter ud fra råvareoplysningerne i Basismodulet. Det er muligt at taste metodik, at aflæse næringsindhold, se råvareomkostninger, at fastsætte salgspris, at aflæse dækningsbidrag m.m.

Det er muligt at udvide systemet med f.eks. Dagbogsmodul, der bl.a. anvendes til registrering af enkelt personers daglige indtag af fødevarer, samt aktivitetsniveau, Deklarationsmodul, hvor det er muligt at udarbejde en næringsdeklaration ud fra opskrifter i kalkulationsmodulet, samt Produktionsmodul, hvor det er muligt at lave produktionsstyring. Læs mere om Øvrige moduler her

Dankost Pro Skolepakke må kun anvendes til undervisningsbrug, og ikke i erhvervsmæssigt øjemed, med mindre det er en del af et undervisningsforløb.

Dankost Pro Skolepakke må kun installeres på maskiner, der er nødvendige til undervisningsbrug, og som forefindes på undervisningsinstitutionen.

Referencer

Professionshøjskolen Metropol

Uddannelsescenteret i Roskilde

Se flere Referencer her

Serviceydelser til Undervisningsinstitutioner

Undervisning: Dankost tilbyder undervisning i brugen af Dankost Pro både individuelt og i hold. Undervisning kan forløbe over 1 eller flere dage og kan foregå hos jer eller her hos os. Kursusprogram tilrettelægges individuelt for uddannelsesstedet alt efter behov og fokuspunkter.

Databaseopbygning: Dankost’s konsulenter har stor erfaring i opbygning af databaser. Få hjælp til at starte databasen op, med at få lagt nye råvarer og opskrifter ind.

Er du interesseret i at høre mere om vores service ydelser eller få et tilbud er du velkommen til at kontakte os.