Dankost Foodtech Solutions – en del av något större

Dankost Foodtech Solutions är leverantören av Dankost Pro livsmedelssystem, som erbjuder tjänster till livsmedelsindustrin, storskalig köksproduktion, sjukhuskök och utbildningsinstitutioner.

Dankost Pro har funnits på marknaden i över 25 år och betjänar mer än 220 kunder i Skandinavien och på Grönland, Färöarna och Island. Ca. hälften från livsmedelsindustrin och hälften är storkök, kantiner och sjukhus kök.

Som en del av Kraftvaerk Group, ett IT-konsultföretag, som levererar digital affärsutvekling till både private og offentliga kunder, har vi över 150 specialiserade kollegor uppdelat på fem olika kontor i Köpenhamn, Aarhus, Helsingfors, Stockholm og Sankt Petersburg.

Våra kompetenser spänner därför mycket, från befintliga standardlösningar som passar de allra flesta produktioner, till ”case-by-case” specialutveckling baserat på dina specifika behov. Kraftvaerk har varit ansvarig för all utveckling av Dankost Pro såväl som integrationer med andra system, så våra utvecklare är specialister på Dankost Pro och alltid med tanke på slutanvändarens behov och arbetsflöden 

Med fingrarna i maten

Teamet bakom Dankost Foodtech Solutions har många års erfarenhet av att vägleda och digitalisera livsmedelsproduktion baserat på praktisk erfarenhet av stora kök och sjukhuskök. Med hands-on erfarenhet av måltidsproduktion i stor skala på sjukhus, vårdhem, skolmat, daghem, restauranger och festivaler, har vi själva fått den kunskap, vi har i dag om programmet och hur det kan användas optimalt. 

Vi är övertygade om att vi vet vilka utmaningar som finns i produktionen - och hur vi bäst kan lösa dem i Dankost Pro. Vi kan alltså stödja alla våra kunder på deras individuella digitala resor, alltid med fokus på alla aspekter av hela kedjan - från funktion till produktion