Software till livsmedelsindustrin

Vårt software används idag av mer än 100 livsmedelsföretag i hela Norden. Lösningen hanterar allt från råvaror till avancerade recept, deklarationer på flera språk, integration till GS1 med mera.

Vanliga använder våra kunder softwaren för att:

  • Prissätta och räkna på produkter
  • Utarbeta deklarationer efter gällande lagstiftning
  • Utarbeta datablad och specifikationer med egen logo och uppsättning
  • Utarbeta deklarationer och datablad på flera språk
  • Skicka data direkt till GS1-Validoo

Vår allmänna lösning består av DANKOST PRO konfigurerat med följande moduler.

  • Basmodulen – här upprättar men leverantörskartoteket, samt alla råvaruupplysningar som pris, näringsinnehåll och ingredienser, billder och dokumentation. Modulet kan levereras med era nuvarande råvaror inläst vid uppstart.
  • Receptmodulen – här upprättas alla recept med utgångspunkt i råvaror eller andra recept som ingredienser samt ev. bild av produkten. Realtidsberäkningar visar näringsinnehåll.
  • Kalkylationsmodulen – samma funktioner som i receptmodulen men utöver det finns också funktioner för att beräkna råvarukostnad, fastsätta försäljningspris, läsa av täckningsbidrag med mera. Det är också i denna modul som det arbetas med produktutveckling
  • Deklarationsmodul – med Deklarationsmodulen är det möjligt att på recepten i Recept och Kalkylation modulen utarbeta en näringsdeklaration i fallande ordning, med procentangivelse (QUID). Innehåller den använda råvaran i en produkt tillsatser kommer det att framgå på ingredienslistan. DANKOST PRO kan generera deklarationer, datablad och etiketter på upp till 6 språk.
  • Näringsmodulet – här kan det beräknas på alla energigivande näringsämnen, vitaminer, mineraler samt fett- och aminosyror.

 

Valda referenser:

Vill du veta mer?

Så kontakta oss på info@kraftvaerk-foodtech.com